Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

Το Διεπιστημονικό Κέντρο ΕνΛόγω™ με υπευθυνότητα και επιστημονική πληρότητα προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

λογοθεραπεία ενλόγω®

Λογοθεραπεία
Αποκατάσταση της ομιλίας και των γλωσσικών δεξιοτήτων, της μάσησης και της κατάποσης.

Διαβάστε περισσότερα

Εργοθεραπεία
Βελτίωση της κινητικότητας σε δραστηριότητες, της σωματογνωσίας και αισθητηριακή ολοκλήρωση.

Διαβάστε περισσότερα

Εκμάθηση τουαλέτας
Εκμάθηση της δεξιότητας χρήσης της τουαλέτας για παιδιά προσχολικής ηλικίας (προνήπια) και παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώιμη παρέμβαση
Βελτίωση των πρώιμων δεξιοτήτων (βλεμματική επαφή, δήξη, επικοινωνία κ.α.).

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική γονέων
Ενδυνάμωση της λειτουργίας της οικογένειας και επίλυση σημαντικών δυσκολιών.

Διαβάστε περισσότερα

ψυχοθεραπεία ενλόγω®

Θεραπεία συμπεριφοράς
Βελτίωση της λειτουργικότητας μέσω εξάλειψης των ανεπιθύμητων συμπεριφορών.

Διαβάστε περισσότερα

ψυχοθεραπεία ενλόγω®

Ατομική ψυχοθεραπεία
Βελτίωση της καθημερινότητας μέσω της διευκόλυνσης για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Δραματοθεραπεία
Μια τεχνική που δουλεύει αρκετά μέσα από το σώμα και τις αισθήσεις, για αυτογνωσία, σχέσεις και προσωπική ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γραφής και ανάγνωσης
Βελτίωση των γραφοκινητικών, ορθογραφικών και αναγνωστικών δεξιοτήτων σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση μάθησης
Βελτίωση των μαθησιακών δυνατοτήτων των παιδιών με στόχο την ανεξάρτηση και χωρίς κόπο μάθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική διαπαιδαγώγηση
Βελτίωση των προσχολικών και αρχικών σχολικών δεξιοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομη διαβίωση
Εκπαίδευση σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης σε εικονικό και σε πραγματικό πλαίσιο.

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων ενλόγω®

Ομάδα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων
Βελτίωση της δραστηριότητας του ατόμου εντός ενός κοινωνικού πλαισίου.

Διαβάστε περισσότερα

ομάδες επικοινωνίας ενλόγω®

Ομάδες επικοινωνίας
Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας εντός μιας ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική ενσωμάτωση
Βελτίωση της ικανότητας λειτουργίας σε καθημερινά πραγματικά κοινωνικά πλαίσια (καφέ, σουπερμάρκετ, θέατρο κ.α.).

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά της ποιότητάς μας

Στο ΕνΛόγω™ χρησιμοποιούμε τις πλέον σύγχρονες και επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους παρέμβασης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην αποκατάσταση των δυσκολιών.

Ενδεικτικά, στο ΕνΛόγω™ χρησιμοποιούμε τις εξής δομημένες μεθόδους παρέμβασης:

Μέθοδος εναλλακτικής επικοινωνίας με ανταλλαγή εικόνων
Στο ΕνΛόγω χρησιμοποιούμε την σύγχρονη μέθοδο ενταλλαγής εικόνων ως σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας. 

Μοντέλο πρώιμης παρέμβασης
Χρησιμοποιούμε ένα δομημένο πρόγραμμα ανάπτυξης των πρώιμων δεξιοτήτων (όπως βλεμματική επαφή, επικοινωνία κ.α.)

Δομημένη εκπαίδευση
οργάνωση ατομικών χώρων εργασίας, χρήση οπτικών βοηθημάτων, ατομικά ημερήσια προγράμματα.

Τεχνολογικές εφαρμογές
Χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ηλ. υπολογιστές και tablet.

Εφαρμόζουμε καινοτόμα επιστημονικά τεκμηριωμένα προγράμματα παρέμβασης:

Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων Αυτόνομης Διαβίωσης (ατομικά και ομαδικά)

Πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων με εξωτερικές δραστηριότητες

Κοινωνικές δεξιότητες με Βιντεο-μοντελοποίηση (video modelling)

Προσφέρουμε δομημένα προγράμματα:
Παρέχουμε οργανωμένη παρέμβαση:
Αναλαμβάνουμε παρέμβαση σε περιπτώσεις (μεταξύ άλλων):