Συνάντηση της ομάδας μας

Η ομάδας μας συναντήθηκε σε εορταστικό κλίμα για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την οργάνωση και υλοποίηση του μελλοντικού προγράμματος του ΕνΛόγω.