Οργάνωση Μάθησης

Οργάνωση Μάθησης

Η διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών επιτυγχάνεται μέσα από την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στο μαθητή. Η μελέτη και ειδική διαπαιδαγώγηση μετατρέπεται σε πιο εύκολη διαδικασία με καλύτερα αποτελέσματα για τα ίδια τα παιδιά, καθώς μαθαίνουν να διαχειρίζονται το χρόνο μελέτης τους, εντοπίζουν τις δυσκολίες τους και μαθαίνουν να τις ξεπερνούν, μέσα από διάφορες τεχνικές. Στοχεύουμε στις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιοσυγκρασία του, τον προσωπικό του ρυθμό αφομοίωσης, τα δυνατά του σημεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και έτσι να ενισχύσουν την προσπάθειά του στην οργάνωση του διαβάσματος. Η συστηματική ενασχόληση είναι απαραίτητο στοιχείο προς αυτή την κατεύθυνση.

Αξιοποιούμε το παιχνίδι ως ένα εργαλείο μάθησης και εμπέδωσης των δεξιοτήτων που αποκτούνται.

Συγκεκριμένα, το παιχνίδι:

  • Αποτελεί τρόπο έκφρασης και δημιουργικότητας
  • Συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της γλώσσας και τη συμβολική σκέψη
  • Παρέχει τη δυνατότητα κινητικότητας
  • Δημιουργεί θετικά συναισθήματα στο παιδί, όπως αυτοεκτίμησης και αποδοχής
  • Μειώνει τη σοβαρότητα λάθους και αποτυχίας, αποφεύγοντας έτσι τη ματαίωση του παιδιού
  • Το παιδί μαθαίνει να υπακούει σε κανόνες, ενώ παράλληλα αντλεί ευχαρίστηση
  • Μαθαίνει μέσα από την ενεργό συμμετοχή
  • Μαθαίνει να οργανώνεται, να κερδίζει αλλά και να χάνει.

 

Μαριάννα Κολλιοπούλου, Ειδική παιδαγωγός