Βελτίωση Γραφής και Ανάγνωσης

Βελτίωση Γραφής και Ανάγνωσης

Στόχος μας είναι να καταστήσουμε το παιδί ικανό να πραγματοποιεί ανάγνωση με όσο τον δυνατόν καλύτερη ροή λόγου, αλλά και γραφή, κάνοντας ευανάγνωστα γράμματα.

Φέρνουμε το παιδί σε επαφή με το αλφάβητο, τις συλλαβές, τα συμπλέγματα, τους διφθόγγους της ελληνικής γλώσσας, με εναλλακτικούς τρόπους, εμπλέκοντας τις αισθήσεις σε αυτή τη διαδικασία.

Συνδυάζουμε την εικόνα, τον ήχο και την αφή, με σκοπό την καλύτερη αφομοίωση. Αυτό έχει ως συνέπεια να αγαπήσει τη μάθηση και κατ’ επέκταση το διάβασμα, θέτοντας γερά θεμέλια και αποβάλλοντας το άγχος.

Οι παραπάνω διαδικασίες είναι σύνθετες γνωστικές λειτουργίες που απαιτούν συντονισμό κινήσεων ματιού-χεριού, οπτικοχωρική αντίληψη, κ.ά. και για το λόγο αυτό οι μαθητές χρειάζονται υποστήριξη στο κομμάτι αυτό που θα τους ακολουθεί και στα μετέπειτα χρόνια.

 

Μαριάννα Κολλιοπούλου, Ειδική παιδαγωγός