Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία αποτελεί…

το επιστημονικό πεδίο που ασχολείται με τη πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των διαταραχών ομιλίας, λόγου, κοινωνικής επικοινωνίας, γνωστικής επικοινωνίας και των διαταραχών κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. Οι λογοθεραπευτές βοηθούν τα άτομα να χτίσουν ικανότητες δουλεύοντας μαζί τους ατομικά, σε μικρές ομάδες ή στη τάξη.

  Οι διαταραχές ομιλίας…

συμβαίνουν όταν ένα άτομο έχει δυσκολία στην ορθή παραγωγή των ήχων της ομιλίας, στο σχεδιασμό και συντονισμό της ή στη ροή της (π.χ., ο τραυλισμός είναι μια μορφή δυσροής), ή έχει προβλήματα με τη φωνή του/της ή με την αντήχηση.

  • Οι γλωσσικές διαταραχές συμβαίνουν όταν ένα άτομο δυσκολεύεται να κατανοήσει τους άλλους (αντιληπτικός λόγος), ή να εκφράσει σκέψεις, ιδέες και συναισθήματα (εκφραστικός λόγος). Οι γλωσσικές διαταραχές μπορεί να είναι προφορικές ή γραπτές και μπορεί να περιλαμβάνουν την μορφή (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη), το περιεχόμενο (σημασιολογία), και/ή τη χρήση (πραγματολογία) του λόγου με λειτουργικό και κοινωνικά αποδεκτό τρόπο.
  • Οι διαταραχές κοινωνικής επικοινωνίας συμβαίνουν όταν ένα άτομο έχει δυσκολία με τη κοινωνική χρήση της λεκτικής ή μη επικοινωνίας. Αυτές οι διαταραχές μπορεί να περιλαμβάνουν προβλήματα στην επικοινωνία για κοινωνικούς σκοπούς (π.χ., χαιρετώ, σχολιάζω, κάνω ερωτήσεις), στην εναλλαγή του τρόπου συζήτησης ώστε να ταιριάζει με τον συνομιλητή και το περιβάλλον, και στην ακολουθία κανόνων για τη συζήτηση και τη διήγηση. Όλα τα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος έχουν προβλήματα στην κοινωνική επικοινωνία. Οι διαταραχές κοινωνικής επικοινωνίας παρατηρούνται και σε άτομα με άλλα χαρακτηριστικά, όπως η κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
  • Οι γνωστικές επικοινωνιακές διαταραχές περιλαμβάνουν προβλήματα στην οργάνωση των σκέψεων, στη προσοχή, στην ανάκληση από τη μνήμη, στο σχεδιασμό, και/ή στην επίλυση προβλήματος. Συνήθως, αυτές οι διαταραχές συμβαίνουν ως αποτέλεσμα ενός εγκεφαλικού, μιας κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, ή άνοιας, αν και μπορεί να είναι και συγγενείς.
  • Οι διαταραχές κατάποσης (δυσφαγία) είναι δυσκολίες στη σίτιση και στη κατάποση, που μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας ασθένειας, ενός χειρουργείου, ενός εγκεφαλικού ή μιας κάκωσης.

Επιπλέον, οι λογοθεραπευτές:

  • Παρέχουν αποκατάσταση λόγου και ομιλίας για άτομα που είναι κωφά ή έχουν δυσκολία στην ακοή.
  • Παρέχουν συστήματα επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας για άτομα με σοβαρές διαταραχές κατανόησης και/ή έκφρασης του λόγου, όπως η διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή οι προοδευτικές νευρολογικές διαταραχές.
  • Συνεργάζονται με άτομα που δεν έχουν κάποια διαταραχή αλλά θέλουν να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα (π.χ., με τη τροποποίηση της προφοράς ή με άλλες μορφές κοινωνικής ενίσχυσης).

Οι λογοθεραπευτές δουλεύουν ως μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας μαζί με άλλους ειδικούς υπηρεσιών υγείας για να εξασφαλίσουν τη βελτίωση των ικανοτήτων του ατόμου, χρησιμοποιώντας ικανότητες που έχει ήδη και στοχεύοντας στην ανάπτυξη ή τη βελτίωση των ελλειμμάτων.

 

Παύλος Κλαψής, Λογοθεραπευτής