Η Διεπιστημονική μας Ομάδα

Η Διεπιστημονική ομάδα του ΕνΛόγω™ απαρτίζεται από καταξιωμένους επιστήμονες στον χώρο της ειδικής αγωγής με πολυετή εμπειρία και εκπαίδευση. Στο ΕνΛόγω™ συνεργάζονται στενά, βασιζόμενοι στο πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένο μοντέλο αμοιβαίας υποστήριξης, που εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα της παρέμβασης.

 

ομάδες επικοινωνίας ενλόγω®

Η ομάδα μας λειτουργεί πρότυπα, λόγω:

της εξειδίκευσης μας:
της ομαδικότητάς μας:
της επιστημονικής μας κατεύθυνσης: