Η Διεπιστημονική μας Ομάδα

Η Διεπιστημονική ομάδα του ΕνΛόγω απαρτίζεται από καταξιωμένους επιστήμονες στον χώρο της ειδικής αγωγής με πολυετή εμπειρία και εκπαίδευση. Στο ΕνΛόγω συνεργάζονται στενά, βασιζόμενοι στο πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένο μοντέλο αμοιβαίας υποστήριξης, που εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα της παρέμβασης.

Η ομάδα λειτουργεί πρότυπα, λόγω:

της εξειδίκευσης μας:
της ομαδικότητάς μας:
της επιστημονικής μας κατεύθυνσης:

Γνωρίστε την διεπιστημονική μας ομάδα!

όλο το προσωπικό

Το προσωπικό του ενλόγω: