Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η ειδική διαπαιδαγώγηση είναι μια διαφοροποιημένη παιδαγωγική μορφή διδασκαλίας, παρέμβασης και στήριξης παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, κυρίως στον γνωστικό και μαθησιακό τομέα, αλλά ταυτόχρονα παρέχει και ψυχική- συμπεριφοριστική εκπαίδευση σε παιδιά που αντιμετωπίζουν διαταραχές συμπεριφοράς και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Πρόκειται για μία ειδικευμένη και στοχευμένη προσέγγιση, η οποία βασίζεται στις ανάγκες, στον τρόπο και στον ρυθμό μάθησης κάθε παιδιού. Και αυτός είναι ο σκοπός της διαφοροποιημένης μεθόδου που χρησιμοποιεί: να προσαρμόζεται η διδασκαλία στο γνωστικό και μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού και όχι το παιδί σε ένα μοτίβο μάθησης και διδασκαλίας, στο οποίο πιέζεται, αγχώνεται και αδυνατεί να προσαρμοστεί.

Οι τομείς στους οποίους  απευθύνεται και προσφέρει θεραπευτική και υποστηρικτική προσέγγιση είναι οι εξής:

 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Δυσλεξία
 • ΔΕΠΥ
 • ΔΑΔ (Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές)
 • Νοητική Υστέρηση
 • Ψυχοκινητική Καθυστέρηση
 • Διαταραχή συμπεριφοράς

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης εστιάζει στην ανάπτυξη και βελτίωση:

 • κοινωνικών δεξιοτήτων
 • συγκέντρωσης
 • οργάνωσης της σχολικής μελέτης
 • οπτικοακουστικής αντίληψης
 • φωνολογικής ενημερότητας
 • λεξιλογίου
 • γραφής
 • ορθογραφικής και αναγνωστικής ικανότητας
 • αντίληψης και κατανόησης του γραπτού λόγου
 • παραγωγής γραπτού λόγου
 • γραμματικών κανόνων
 • λογικομαθηματικής σκέψης και ανάλυσης

Μέσα από το πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης, ο ειδικός παιδαγωγός επιτυγχάνει, , εκτός από την βελτίωση και εξέλιξη του παιδιού στο μαθησιακό επίπεδο, την οριοθέτηση της συμπεριφοράς, τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη στην ομάδα, την ενίσχυσης της προσοχής, καθώς και της αυτοεικόνας του παιδιού.

Το πρόγραμμα παρέμβασης της ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι εξατομικευμένο για κάθε παιδί και διαμορφώνεται ύστερα από αξιολόγηση του γνωστικού και μαθησιακού του προφίλ.

 

Σκορίλα Ιωάννα, Ειδική παιδαγωγός, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής