Δείτε το ΕνΛόγω στο Αίγιο

Το ΕνΛόγω στο Αίγιο δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2020. Οι εγκαταστάσεις καλύπτουν 110 τετ. μέτρα θεραπευτικούς και βοηθητικούς χώρους, μελετημένους για να καλύπτουν την κάθε μας υπηρεσία στο μέγιστο. Αυτό εγγυάται την καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών μας.