Θεραπευτικό τραγούδι (Therapeutic singing) και λογοθεραπεία


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/enlogw.gr/domains/enlogw.gr/wp-content/themes/kiddy/functions.php on line 2057

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/enlogw.gr/domains/enlogw.gr/wp-content/themes/kiddy/functions.php on line 2058

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/enlogw.gr/domains/enlogw.gr/wp-content/themes/kiddy/functions.php on line 2632

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/enlogw.gr/domains/enlogw.gr/wp-content/themes/kiddy/functions.php on line 2636

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/enlogw.gr/domains/enlogw.gr/wp-content/themes/kiddy/functions.php on line 2652

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/enlogw.gr/domains/enlogw.gr/wp-content/themes/kiddy/functions.php on line 2671

Το θεραπευτικό τραγούδι αναφέρεται στη γενικευμένη χρήση δραστηριοτήτων τραγουδιού για διάφορους θεραπευτικούς σκοπούς. Το θεραπευτικό τραγούδι απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών με έναν γενικό και αδιαφοροποίητο τρόπο. Μπορεί να εφαρμοστεί ατονικά ή ομαδικά σε όλες τις ηλικίες και τις διαγνώσεις. Η τεχνική μπορεί να αναπτύξει μια σειρά από στόχους σε συγκεκριμένες περιοχές της ομιλίας, της γλώσσας, του αναπνευστικού ελέγχου και της ζωτικότητας μέσα από μια ολοκληρωμένη θεραπευτική εμπειρία. Μέσω της συμμετοχής στη δημιουργία της μουσικής εμπειρίας, το θεραπευτικό τραγούδι φαίνεται να μπορεί να ενισχύσει ταχύτερα τους θεραπευτικούς στόχους, καθώς και να βοηθήσει στην αξιολόγηση από το άτομο της μεταφοράς τους σε ένα λειτουργικό επίπεδο (Johnson, 2014).

Η μουσική γίνεται αντιληπτή ως ακουστικό ερέθισμα, ως ρυθμός, ενώ φέρει συναισθηματικό φορτίο που γίνεται αντιληπτό από τα ανάλογα κέντρα. Παράλληλα επιβάλει προγραμματισμό, συντονισμό και παραγωγή κινήσεων. Βασικός μηχανισμός για την υλοποίηση της όποιας αλλαγής είναι η πλαστικότητα του εγκεφάλου. Πλαστικότητα αναφέρεται η αύξηση της ποιότητας και βαθμού των λειτουργικών συνδέσεων των δικτύων του εγκεφάλου, αλλά και μικρές μεταβολές στην ίδια την δομή του εγκεφάλου. Είναι γεγονός όμως ότι η αλλαγή σε εγκεφαλικό επίπεδο πραγματοποιείται ευκολότερα στις μικρότερες ηλικίες, καθώς ο εγκέφαλος των βρεφών και νηπίων φαίνεται να μπορεί να μεταβληθεί πιο εύκολα σε σχέση με τα μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία έχουν διαφορές από τους έφηβους και εκείνοι από τους ενήλικες.

© Δρ. Ανδρέας Μπέσσας, PhD SLT/SPED MHA

Λογοθεραπευτής – Ειδικός παιδαγωγός

Αναφορά στο: Johnson, S. B. (2014). Therapeutic singing (TS). Στο M. H. Thaut & V. Hoemberg (Επιμ.). Handbook of neurologic music therapy. Oxford University Press.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/enlogw.gr/domains/enlogw.gr/wp-content/themes/kiddy/functions.php on line 1983